10U (Squirt) 1B
Sun Prairie
March 2-3, 2019

TOURNAMENT DIRECTOR

Paula Austad
799 Lois Dr
Sun Prairie, WI 53590
608-279-4598
austadhockey@gmail.com

      Waukesha Gold      
    Game 1    
      Saturday 9:00 am    
  Game 5 West Madison Polar Caps Game 6  
    Saturday 2:00 pm Chippewa Falls Saturday 3:15 pm  
      Game 2    
    Saturday 10:15 am    
Game 10   Sun Prairie   Game 12
CONSOLATION CHAMPS Sunday 10:30 am   Waukesha Black   Sunday 1:30 pm STATE CHAMPIONS
    Game 3  
      Saturday 11:30 am    
    Game 7 Appleton Game 8  
  Saturday 4:30 pm Stevens Point Saturday 5:45 pm  
      Game 4      
    Saturday 12:45 pm    
    Hudson    
Game 9       Game 11
7th Place Sunday 9:00 am       Sunday 12:00 pm 3rd Place
         


 STATE TOURNAMENT TEAMS    STATE TOURNAMENT RESULTS
REGION 1 CHIPPEWA FALLS   1ST PLACE
REGION 2 STEVENS POINT   2nd PLACE
REGION 3 APPLETON   3RD PLACE
REGION 4 WEST MADISON POLAR CAPS   4TH PLACE
REGION 5 WAUKESHA GOLD   5TH PLACE
REGION 6 HUDSON   6TH PLACE
WILD CARD WAUKESHA BLACK   7TH PLACE
HOST SUN PRAIRIE   8TH PLACE